คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
30.11.2565
0

ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด จะขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ตั้งอยู่ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ 80955 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
30.11.2565
0

ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด จะขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ตั้งอยู่ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ 80984 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
30.11.2565
0

ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บริษัท เพ็นทินั่ม ดี จำกัด จะขอใบอนุญาตประกอบกิจการ การทำน้ำดื่ม และทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตั้งอยู่ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ 29827, 29828 และ 40334 หมู่ที่ 4 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

28.12.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

01.02.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

01.11.2565

01.11.2565

01.11.2565

01.11.2565

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02