คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.11.2565
0

ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บริษัท พีแอนด์เอส สยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด จะขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกทุกชนิด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 6/5 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.11.2565
0

ประกาศสรุปผลการประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท เอสพีดี โพลีโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ 59027, 59028, 58627 ซอยสุรินทร์-วิชุลดา ถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.11.2565
0

ประกาศสรุปผลการประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่ 1 บริษัท เอส เอ็น พี เปเปอร์ จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 95 ถนนวัดต้นเชือก-ไทรน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

28.12.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

01.02.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

01.11.2565

01.11.2565

01.11.2565

01.11.2565

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02