ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2565

           วันนี้ เวลา 13.30 น. นายอาทิตย์  อิงคุทานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือแนวการดำเนินงาน โดยมีนายอภิชัย  อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม