นายณัฐ อารีกุล อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายฉริยะพงศ์ คงความสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่ติดตามการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs)

       นายณัฐ อารีกุล อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายฉริยะพงศ์ คงความสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่ติดตามการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) หลักสูตรการวิเคราะห์และการวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้งบประมาณกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ โดยที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

  1. บริษัท เอวาเวท จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับข้องสัตว์เลี้ยง
  2. บริษัท โพลวิน โซลูชั่น จำกัด ประกอบกิจการนำเข้า ติดตั้ง และจำหน่ายสินค้า ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์