สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครอุตสาหกรรมสีเขียว ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่ปรากฏ